förpacknings bortskaffande

Omhändertagande förpackningar


Susa Solutions GmbH
Auf der Hude 87
21.339 Luneburg
04131/2 47 21 02 - Lord Frederick
04131/2 47 21 03 - Mr Lorenzen
04131/2 47 21 12 - Fax
[email protected]
Skyldig i den mening som avses i förpackningsförordningen
Omfattningen av lagen inslagna (förpackningar som förpackningar är den eftersöktes
privata konsumenter