Dataskyddsdeklaration

Dataskyddsdeklaration

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsenligt obligatoriskt eller krävs för att ingå ett kontrakt. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter. Att inte tillhandahålla det får inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge behandlingsförfarandena nedan inte anger något annat.
"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan använda våra webbplatser utan att skicka in personuppgifter. Varje gång du öppnar vår webbplats överförs användardata från din webbläsare och lagras i protokollfiler (serverloggfiler). Denna lagrade data inkluderar t.ex. namnet på den webbplats som anropades, datum och tid för begäran, mängden överförd data och leverantören som begär begäran. Denna information tjänar uteslutande för att säkerställa smidig drift av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande. Det är inte möjligt att tilldela denna information till en viss person.
 
Insamling och bearbetning när kontaktformuläret används
När du använder kontaktformuläret samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) inom det räckvidd som du tillhandahåller. Databehandlingen är avsedd för kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av dina överförda data. Bearbetning kommer att utföras på grundval av konst. 6 (1) upplyst. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs med ditt samtycke fram till återkallelsen. Vi kommer bara att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Slutligen kommer dina data att raderas, såvida du inte har gått med på att vidare bearbeta och använda.
 
Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter inom det räckvidd som anges där. Databehandlingen syftar till att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Bearbetningen kommer att utföras på grundval av konst. 6 (1) upplyst. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss utan att påverka lagligheten i behandlingen som utförs med ditt samtycke fram till återkallelsen. Ditt kundkonto raderas sedan.
 
Insamling, behandling och användning av personuppgifter i order
När du skickar en beställning samlar och använder vi bara dina personuppgifter där det är nödvändigt för att uppfylla och hantera dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att ingå ett kontrakt. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att förhindra att ett avtal ingås. Bearbetningen kommer att ske på grundval av konst. 6 (1) upplyst. b GDPR och krävs för att ett avtal med dig uppfylls. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Detta utesluter bara våra servicepartners som vi behöver för att hantera det avtalsförhållande eller de tjänsteleverantörer vi använder för att behandla en beställning. Tillsammans med de mottagare som anges i klausulerna i denna dataskyddsdeklaration kan dessa vara mottagare i följande kategorier: Leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av handelshanteringstjänster, leverantörer av tjänster för orderbehandling, webbhotell, leverantörer av IT-tjänster och dropshipping-återförsäljare . Vi kommer att följa strikt lagkrav i alla fall. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.
 
'Käufersiegel' betygssystem
Vår webbplats använder 'Käufersiegel' betygssystem av Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Efter din beställning vill vi be dig att utvärdera och kommentera ditt köp hos oss. Vi kommer att skriva till dig för detta ändamål under behandlingen av kontraktet och använda det tekniska systemet för leverantören av 'Käufersiegel' betygsverktyg vid bearbetningen av beställningen. Bearbetning utförs på grundval av konst. 6 (1) upplyst. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse för sanningsenlig, verifierad utvärdering av våra tjänster. Du har rätt att veto mot denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) upplyst. f GDPR genom att kontakta oss av skäl som rör din personliga situation. Din e-postadress kommer endast att användas för detta ändamål och kommer i synnerhet inte att användas för ytterligare reklam och kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter. De personuppgifter som sparats för detta ändamål i det tekniska systemet för klassificeringsverktyget 'Käufersiegel' kommer att raderas tre månader efter leverans av varor som registrerats för utvärdering.
 
Vidarebefordra din e-postadress till rederier för information om leveransstatus
Vi vidarebefordrar din e-postadress till rederiet under kontraktshantering, om du uttryckligen har godkänt detta i orderprocessen. Vidarebefordran är avsedd att informera dig via e-post om leveransstatusen för din beställning. Bearbetningen kommer att utföras på grundval av konst. 6 (1) upplyst. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss eller transportföretaget utan

Datainsamling och behandling, kreditkontroll vid köp via heidelpay

Vid betalning med faktura via heidelpay överförs personuppgifter till leverantören av insamlingstjänster heidelpay (Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg) och behandlas vidare där. Databehandlingen tjänar syftet med erbjudandet om betalningsmetodfakturaköp samt nödvändig kreditkontroll. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 (lit). f DSGVO från den berättigade intressen i ett erbjudande av olika betalningsmetoder samt den legitima intressen i skyddet mot betalningsvillkor. Du har rätt av skäl som härrör från din särskilda situation när som helst mot dem enligt artikel 6.1 (1). f DSGVO-baserad behandling av dina personuppgifter genom ett meddelande till oss. För sin egen kreditkontroll överför heidelpay information till kreditreferensbyråer (kreditreferensbyråer) och får från denna information samt, om nödvändigt, kreditinformation baserad på matematisk-statistiska procedurer, som bland annat inkluderar adressdata.

Specifikt kan dessa vara följande - föredömliga, men inte uttömmande - kreditbyråer:

- Schufa Holding AG, Bürgel Business Information GmbH & Co. KG,

- Arvato Infoscore GmbH, Deltavista GmbH, Universum Business GmbH,

- Bisnode International Group,

- Regis24 GmbH,

- Creditreform AG.

Uppgifterna är nödvändiga för att ingå avtalet med den betalningsmetod du behöver. Icke-tillhandahållande innebär att kontraktet inte kan ingås med den betalningsmetod du har valt.

Användning av PayPal

Alla PayPal-transaktioner är underkastade PayPal sekretesspolicy. Dessa kan hittas på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_US

Användning av Facebook-plug-ins

Denna webbplats använder plug-ins från det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). När du besöker några sidor på vår webbplats som har ett sådant plug-in, kommer du att vara ansluten till Facebook-servrarna och plug-in visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta kommer att överföras till Facebook-servern, vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad som medlem på Facebook tilldelar Facebook denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du använder plug-in-funktionerna (till exempel genom att klicka på "Gilla" -knappen, skicka en kommentar) tilldelas denna information också till ditt Facebook-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plug-in.

Om du inte vill att Facebook ska koppla den insamlade informationen direkt till din Facebook-profil måste du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller blockerar laddningen av Facebook-insticksprogram på våra webbplatser med hjälp av en "Facebook-blockerare" ,

För mer information om insamling och användning av data från Facebook, om dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, se integritetspolicyn för Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Använda Google Maps

Vi använder Google Inc.s funktionen Bädda in Google Maps på vår webbplats (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funktionen tillåter visuell presentation av geografisk information och interaktiva kartor. Därigenom samlar, bearbetar och använder Google också data från besökare på webbplatserna när de besöker sidorna där GoogleMaps-kartor är integrerade.

Vid behov överförs dina uppgifter också till USA. Europeiska kommissionen har ett tillräckligt beslut för dataöverföring till USA.

Bearbetningen bygger på artikel 6, punkt 1, lit. f DSGVO från det berättigade intresset för den behovsbaserade och riktade designen av vår webbplats.

För mer information om Googles insamling och användning av data, se Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/privacypolicy.html. Där har du också möjlighet att ändra dina inställningar i sekretesscentret så att du kan hantera och skydda dina uppgifter behandlade av Google.

 

Lagringens varaktighet

Efter att kontraktet har slutförts lagras uppgifterna först under garantiperiodens längd, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder och sedan raderas efter tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter

Om de lagliga förutsättningarna finns, har du följande rättigheter enligt artiklarna 15 till 20 DSGVO till: Rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av bearbetning, dataportabilitet.

Enligt artikel 21.1 i GDPR har du dessutom rätt till invändningar mot behandlingen baserad på artikel 6.1 i GDPR och till behandling i syfte med direktreklam.

Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna finns i vårt avtryck.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

senaste uppdatering: 25.04.2018